Akademia Szkolnych Talentów 2018

Akademia Szkolnych Talentów to bezpłatny program wsparcia dla dzieci pracowników z Grupy CIECH, Autostrady Wielkopolskiej oraz Autostrady Eksploatacji zainicjowany w 2018 roku przez Sebastiana Kulczyka. Uczestnicy programu otrzymują wparcie w rozwijaniu swoich talentów i umiejętności od absolwentów najlepszych uniwersytetów świata, którzy przygotowują ich do studiowania na najbardziej prestiżowych polskich i zagranicznych uczelniach.

Pierwszy etap naboru trwał od 26 września do 21 października 2018 roku. Pracownicy Grupy CIECH mogli zgłaszać swoje dzieci do programu za pośrednictwem specjalnej strony internetowej. Z kilkudziesięciu zgłoszeń jury konkursu, wybrało 20 finalistów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu. Od 15 listopada do 1 grudnia 2018 roku uczestnicy byli oceniani na podstawie rozmów indywidualnych, które wyłoniły 10 laureatów.

Laureaci zostaną objęci indywidualną opieką mentorów Fundacji Ivy Poland, która na co dzień promuje i wspiera edukację Polaków na najlepszych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Zadbają oni o jak najlepsze wykorzystanie potencjału laureatów oraz pomogą im wybrać najlepszą ścieżkę edukacyjną.

Dodatkową niespodzianką było wręczenie symbolicznych „biletów do Oksfordu” czterem osobom które zdobyły najwyższe oceny podczas rekrutacji. Na trzydniowe zwiedzanie jednego z najsławniejszych uniwersytetów świata pojadą Szymon Balicki, Antoni Dec, Anna Tetiurka i Aleksandra Witkowska.

Artur Osuchowski członek zarządu CIECH S.A. przypomniał, że edukacja i wiedza jest najcenniejszym kapitałem na całe życie.

Przyjęli również gratulacje od Jarosława Sroki z zarządu Kulczyk Investments, który m.in. podziękował rodzicom laureatów za ogromny wysiłek, jakim jest wychowanie tak zdolnej i ambitnej młodzieży.

Uroczystość odbyła się w siedzibie CIECH S.A. w Warszawie. Podczas części oficjalnej laureaci zostali przedstawieni przez Krzysztofa Daniewskiego, prezesa Fundacji Ivy Poland oraz otrzymali specjalne certyfikaty i upominki od Grupy CIECH i Fundacji Ivy Poland.

Wiarygodność programu gwarantuje jego partner – Fundacja Ivy Poland, która od 2013 roku promuje i wspiera edukację Polaków na najlepszych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Fundacja dysponuje ekspercką wiedzą w zakresie potrzeb edukacyjnych uczniów oraz systemów szkolnictwa w USA, Wielkiej Brytanii i w innych częściach świata. Celem Fundacji jest wyposażenie podopiecznych Akademii Szkolnych Talentów w umiejętności niezbędne do dokonania właściwych wyborów dotyczących ścieżki edukacji i kariery zawodowej. Wychowankowie oraz stypendyści Ivy Poland studiują m.in. na uniwersytetach: Harvard, Stanford, Yale, Columbia, UPenn, Oksford, Cambridge, LSE. Absolwenci rozwijają karierę zawodową zgodnie ze swoim wykształceniem u najlepszych pracodawców na świecie.

Więcej informacji na: akademiaszkolnychtalentow.pl